ZARZĄDZANIE WŁASNYM ŻYCIEM

Jak wyznaczać sobie atrakcyjne cele, jak myśleć i co robić, by je osiągać

 

„Większość ludzi uważa, że wola przetrwania to najpotężniejszy ludzki instynkt, ale to nieprawda.
Najpotężniejszym instynktem jest trzymanie się tego co znane” Virginia Satir

Motywacja do działania i sposoby organizacji czasu są sterowane przez tzw. mózg gadzi – najbardziej pierwotną i w dużym stopniu niezależną od świadomości część mózgu, której nadrzędnym zadaniem jest ochrona życia.

 

Mózg gadzi „trzyma w pogotowiu” ogromną ilości energii, która zostaje uruchomiona w chwilach zagrożenia.  Mechanizm ten ma jednak działania uboczne, gdyż mózg gadzi uznaje za niebezpieczne wszystko co nowe albo inne od znanej rzeczywistości a blokując energię na wypadek zagrożenia życia nie pozwala na żaden nieuzasadniony wysiłek.

To ON jest odpowiedzialny za zniechęcanie nas do podejmowania działań wymagających wydatkowania energii. To ta najbardziej pierwotna i niezależna od świadomego umysłu część mózgu decyduje o zarządzaniu najcenniejszym naszym dobrem: naszym życiowym czasem.

Co zrobić? Jak myśleć? Jak działać? – by ten niezależny „układ sterowania” dał nam energię to określenia i realizacji naszych celów?

Tematyka

 • Czy Ty wiesz czego chcesz? – sztuka wyznaczania i realizacji celów życiowych zgodnych z wartościami i tożsamością,
 • Czy jesteś właścicielem swojego mózgu? – jak działa mózg i jak go wykorzystać do własnych celów
 • Zasady określania celów – aby mózg zechciał je realizować
 • Budowanie wizji w oparciu o modalności i metaprogramy
 • CO nas motywuje i co nas ogranicza – ograniczające przekonania
  i sposoby ich przekraczania, misja i nadrzędne wartości,

 

 •  KTO nas motywuje i kto nas ogranicza – znajdowanie sojuszników i przeciwdziałanie manipulacjom.

 • Zarządzanie stresem i „stanem wewnętrznym”,

 • Pewność siebie i poczucie własnej wartości,

Zakładane efekty warsztatów

Uczestnicy sformułują nowe życiowe cele i plan działania, wzmocnią poczucie własnej wartości i zwiększą pewność siebie, zauważą w sobie nowy potencjał i nowe możliwości działania, przekroczą ograniczające przekonania.

Metody i narzędzia

 • Model uczenia się Roberta Dieltsa (poziomy neurologiczne)

 • Analiza SWOT,
 • Cykl uczenia się Davida Kolba (doświadczenie, refleksja, wiedza, zastosowanie)

 • Gry zespołowe Davida Neenana,

 • Metody coachingowe: Points Of You, GROW Johna Whitmore’a, Artecoaching,

 • Metafora,

 • Modalności i metaprogramy R. Bandlera,

 • SMARTER,

 • Metoda małych kroków: KAIZEN,

 • Strategia Kurta Voneguta.