ZARZĄDZANIE ZMIANAMI

 

„We wdrażaniu niezbędnych zmian nawet najpotężniejsi przywódcy są w dużym stopniu uzależnieni od potencjału organizacji oraz ludzi, którym przewodzą. Wprowadzenie trwałych zmian możliwe jest jedynie poprzez zrozumienie sposobu, w jaki ludzie działają

Liz Clark

Tematyka

Zmiana stanowiska, zmiana technologii, zmiana systemu zarządzania jakością, zmiana dostawcy, zmiana siedziby, zmiana zarządu, zmiana strategii, zmiana priorytetów… każda zmiana oznacza konieczność doświadczenia „NIEZNANEGO” przez wszystkich członków zespołu, firmy, organizacji…
Tymczasem trzymanie się tego co znane, to najpotężniejszy ludzki instynkt – więc stres i opór wydają się nieuniknioną reakcją…

Czy musi tak być zawsze i na pewno?

Jakie kompetencje powinien posiadać przywódca, menedżer, lider zmian? Jakie warunki muszą zostać spełnione, by zmiany mogły zaistnieć
i zapewnić organizacji przetrwanie i rozwój?

Na te i wiele innych pytań uzyskasz odpowiedź podczas  grupowych warsztatów coachingowych. Nabędziesz dzięki nim i rozwiniesz wiele umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia z sukcesem swojego zespołu czy firmy przez proces zmian. Pracując w grupie zyskasz więcej i nauczysz się szybciej niż przy pracy indywidualnej a atmosfera zaufania sprzyjająca zabawie i kreatywności także znacząco przyspieszy proces zdobywania i poszerzania wiedzy.

Złożoność zjawisk ekonomicznych jest dziś tak duża, że nikt nie jest
w stanie przewidzieć, z jakimi warunkami będziemy mieć do czynienia nawet w najbliższej przyszłości. Kiedyś niepodzielnie królowało pytanie: „Po co zmieniać?”, dziś tempo zmian jest tak wielkie, że mamy do czynienia praktycznie z ciągłą zmianą realiów, a przetrwanie firm w takich warunkach zależy od umiejętności szybkiego reagowania na zmiany zewnętrzne – zmianami wewnątrz organizacji. Z tego powodu ludzie umiejący zmianami zarządzać – stali się kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej…

Zakładane efekty warsztatów

Poziom wiedzy

 • Uporządkowanie i poszerzenie wiedzy nt. głównych zadań i kluczowych  kompetencji kadry zarządzającej w obszarze skutecznego zarządzania procesem zmian,
 • Zapoznanie z modelami efektywnego wprowadzania zmian,
 • Neuropsychologiczne aspekty wprowadzania zmian,
 • Bariery pojawiających się w procesie wprowadzania zmian i metody zarządzania nimi,
 • Lista skutecznych praktyk i błędów najczęściej popełnianych w procesie wprowadzania zmian,
 • Poszerzenie wiedzy nt. kultury organizacyjnej firmy i skutecznych sposobów jej kształtowania.

Poziom umiejętności

Zdobycie kluczowych umiejętności potrzebnych do zarządzania zespołem w procesie zmian:

 • Zaangażowania całego zespołu w proces zmian,
 • Kreowania wizji firmy – jacy będziemy po wprowadzeniu zmian,
 • Komunikowanie wizji w sposób zrozumiały dla osób o różnych systemach reprezentacji,
 • Wyznaczania celów strategicznych i planowania,
 • Motywowania siebie i zespołu,
 • Wykorzystywania oporu przed zmianami do ich skutecznego wprowadzenia,
 • Negocjacji i budowania porozumienia poprzez znajdowanie rozwiązań korzystnych dla obu stron,
 • Panowania nad emocjami i stresem,
 • Odczytywania intencji i systemu wartości drugiej stron.

 

Poziom postaw

 • Wzrost motywacji do podejmowania zadań i obowiązków zarządczych w obszarze zarządzania zmianami,
 • Dążenie do stworzenia warunków do powstania zaufania i synergii w zespołach oraz innych zasobów niezbędnych w procesie skutecznego wprowadzania zmian,
 • Rozumienie powiązań przyczynowo-skutkowych w pracy zespołowej w procesie zmian,
 • Nie uleganie presji, naciskom i manipulacjom w sytuacjach zmiany,
 • Wzmocnienie pewności siebie i zaufania do własnej osoby,
 • Dążenia do relacji „wygrany – wygrany”,- zrozumienie mechanizmu oporu ludzi wobec zmian.

Metody i narzędzia

 • Modele  efektywnego wprowadzania zmian:  E.H. Scheina i K. Lewina,

 • 8 kroków wdrażania zmian J.P. Kottera,

 • Najczęściej popełniane błędy w procesie wprowadzania zmian wg J.P. Kottera,

 • Model wprowadzania zmian M. Beer, R.A. Eisenstat, B. Spector,

 • Model skutecznego wprowadzania zmian wg Liz Clark,

 • Model uczenia się i zmian R. Dieltsa,

 • Piramida potrzeb A. Maslowa – 7 poziomów,

 • Badanie doceniające (AI) D. Cooperridera,

 

 • Gry zespołowe D. Neenana,

 • Metody coachingowe: Points Of You,

 • GROW J. Whitmore’a, Artecoaching,

 • Metafora,

 • Modalności i metaprogramy R. Bandlera,

 • Piramida 5-ciu dysfunkcji pracy zespołowej P. Lencioni,

 • Klasyczna i odwrócona Burza Mózgów,

 • Strategia V. Disneya, Planowanie wg K. Vonneguta.