Informacja i zapisy telefoniczne

+48 602 719 603

kstrozynska@itekom.pl

Nr rachunku do wpłat za szkolenia: 77 1940 1076 3037 9644 0000 0000

ITEKOM Sp. z o.o
ul. Wilczycka 57
55-093 Kiełczów

NIP: 8961532386
Regon: 022030640

„URUCHOM GŁOWĘ rozwiń skrzydła”
nr ew. 2.02/00001/2012 w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
KRS 0000442898

Kapitał zakł.: 103.000 zł