AKADEMIA MENEDŻERA

PRZYWÓDZTWO

 

ZARZĄDZANIE ZMIANAMI

Jakie kompetencje powinien posiadać przywódca, menedżer, lider zmian? Jakie warunki muszą zostać spełnione, by zmiany mogły zaistnieć i zapewnić organizacji przetrwanie i rozwój?

ZARZĄDZANIE PRZEZ MISJĘ I WARTOŚCI

  • Zarząd i jego rola w kreowaniu
    i komunikowaniu wizji rozwoju
    i zmian,
  • Misja i wartości – jak wyłonić
    i wykorzystać w zarządzaniu firmą,
  • Wyznaczanie celów strategicznych i ich komunikowanie,
  • Motywowanie ludzi i zespołów;

PERSWAZJA, WYWIERANIE WPŁYWU I OCHRONA PRZED MANIPULACJAMI

Perswazja to umiejętność skłaniania ludzi do przyjęcia twoich przekonań i wartości poprzez oddziaływanie na ich myśli i zachowania przy użyciu specyficznych strategii. Umiejętność wpływania na zachowanie innego człowieka lub …

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej