AKADEMIA MENEDŻERA

STRATEGIA

 

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

Narzędzia dla praktyków przydatne do stworzenia strategii rozwoju firmy, wyznaczenia celów strategicznych oraz takiego ich zaprezentowania, by były zrozumiałe dla pracowników każdego szczebla.

ZARZĄDZANIE SYSTEMOWE

Myślenie systemowe polega na pojmowaniu organizacji jako powiązanych ze sobą systemów. Postrzeganie jej wycinkowo jest częstym błędem współczesnych menedżerów…