Kreatywność, intuicja i innowacyjne myślenie

„Większość ludzi uważa, że wola przetrwania to najpotężniejszy ludzki instynkt, ale to nieprawda.
Najpotężniejszym instynktem jest trzymanie się tego co znane” Virginia Satir

Naukowcy są zdania, że przeciętny człowiek wykorzystuje 10 do 15 % swojego mózgu. Czego więc moglibyśmy dokonać mogąc wykorzystać go w pełni?

Czy wiesz co zrobić, żeby Twój mózg uczył się szybciej i działał sprawniej? Co zrobić, aby w pełni wykorzystać wszystko czego się w ciągu życia nauczyłeś i oduczyć się rzeczy niepotrzebnych lub szkodliwych?

Odpowiedź znajdziemy w wynikach współczesnych badań nad budową i funkcjonowaniem mózgu: należy zadbać o harmonijną współpracę między półkulami mózgowymi i w większym stopniu wykorzystać prawą półkulę mózgu – czego uczymy na naszym treningu wykorzystując narzędzia i metody neurolingwistycznego programowania, sugestopedii i arteterapii.

Do zwiększania sprawności mózgu, procesów kojarzenia i zapamiętywania z powodzeniem wykorzystujemy sztukę i aktywność artystyczną. Aktywność artystyczna przyczynia się do zwiększenia liczby połączeń nerwowych między półkulami mózgowymi. Wraz ze wzrostem liczby tych połączeń zwiększa się zdolność łączenia i wiązania ze sobą różnego typu informacji. Tak więc, im większy „system łączy” tym lepiej kojarzymy informacje werbalne i wizualne, wpadamy na nowe pomysły, płynniej też mówimy i czytamy (badania S. F. Witleson, C. de Lacoste-Utamsing i in.)

Sztuka i działalność artystyczna pobudza wyobraźnię, która jak zauważył Albert Einstein jest ważniejsza niż wiedza. Im bardziej korzystamy z wyobraźni podczas nauki, tym szybciej się uczymy. Im częściej oddajemy się twórczości artystycznej tym bogatsza jest nasza wyobraźnia a to z kolei usprawnia procesy zapamiętywania.

Pamięć podobnie jak sztuka wykorzystuje język symboli, przenośni, bajek. Sztuka uczy nas posługiwać się tym językiem. Owocuje to nie tylko zwiększeniem tempa nauki ale także zwiększeniem kreatywności.

Mózg uwielbia kolory. Kolorowe obrazy działają twórczo na wyobraźnię, wzbudzają zainteresowanie i w efekcie pomagają zapamiętywać.

Aktywność artystyczna intensywnie pobudza zmysły wzroku, słuchu, dotyku, kinestezji. Udowodniono, że używając więcej niż jednego zmysłu, umysł znacznie lepiej zapamiętuje informacje. Im więcej zmysłów użyjemy tym szybciej zapamiętamy
i łatwiej sobie przypomnimy wprowadzoną wiedzę.

Zarówno twórczość jak i odbiór sztuki umożliwia wprowadzenie mózgu w tzw. stan alfa, kiedy to mózg emituje fale o częstotliwości 8-12 cykli na sekundę. Są to fale emitowane także podczas stanu medytacji i relaksacji. W tym stanie, umysł chłonie każdą ilość wiedzy jak wielka gąbka. Umiejętność świadomego wykorzystania i kontrolowania stanu alfa pozwala na nieporównanie większe wykorzystanie możliwości mózgu.