Helmut V. Gläser

Międzynarodowy trener biznesu, ekonomista i socjolog. Praktyk z międzynarodowym doświadczeniem w zarządzaniu, sprzedaży, prowadzeniu negocjacji. Absolwent Fakultetu Ekonomii i Socjologii Albert-Ludwigs-Universität we Freiburgu / Br. Od 1977 roku pracował jako dyrektor regionalny w Volkswohlbund Versicherung a.G. niemieckiej firmy z branży ubezpieczeniowej.

W roku 1979 przeszedł do przemysłu farmaceutycznego, gdzie zaliczył wszystkie szczeble kariery od przedstawiciela handlowego, menedżera produktu, szefa menedżerów produktów do dyrektora ds. marketingu w firmach Gödecke AG (Niemcy), Sanofi Pharma (Francja), Winthrop Sterling Drug (USA) i Ferring (Szwecja).

Po otwarciu granic na wschód przyjął stanowisko prezesa niemiecko-rosyjskiego Joint-Venture w Moskwie. Po zakończeniu projektu w 1992 roku otrzymał propozycję przygotowania nowo zatrudnionych prezesów i dyrektorów w Polsce i na Węgrzech do wyzwań i realiów właśnie powstających rynków. To, co miało być jednorazowym epizodem, rozwinęło się i stało podstawą solidnego biznesu trwającego do dzisiaj.

Warsztaty w języku polskim, niemieckim, angielskim, rosyjskim, hiszpańskim.