PERSWAZJA, WYWIERANIE WPŁYWU
I OCHRONA PRZED MANIPULACJAMI

„Perswazja to umiejętność skłaniania ludzi do przyjęcia twoich przekonań i wartości poprzez oddziaływanie na ich myśli i zachowania przy użyciu specyficznych strategii. Umiejętność wpływania na zachowanie innego człowieka lub całych grup od zarania dziejów stanowiła istotny element ludzkiej kultury.

Największe zmiany w dziejach ludzkości inspirowały jednostki, które osiągnęły mistrzostwo w dziedzinie perswazji. Ci ludzie potrafili przekonać innych, że postępując zgodnie z ich systemem przekonań lub wartości, mogą zmienić swoje życie na lepsze. Lepiej zrozumiemy koncepcję perswazji, jeśli będziemy pamiętać, że u podstaw naszej motywacji leży pragnienie zaznawania przyjemności oraz unikania rzeczy przykrych.

Nieistotne, czy staramy się zadowolić Boga, czy zaczynamy karierę kryminalisty – niemal wszystkie nasze zachowania sprowadzają się do reakcji na różne bodźce, które przybliżają nas do osiągnięcia naszych celów, a oddalają od obaw.” 

Hogan Kevin

Tematyka

 • Czy jesteś właścicielem swojego mózgu? – podstawy neurologiczne psychologii perswazji,

 • Skuteczne metody wzmacniania motywacji własnej i zespołu,

 • Wzrost wydajności zespołów poprzez budowanie synergii,

 • Gry manipulacyjne – jak zauważyć, jak reagować,Jak słuchać i patrzeć, żeby zrozumieć innych,

 • Jak się komunikować, żeby inni zrozumieli,

 

 • Magiczne słowa, słowa klucze i słowa kasowniki,

 • Podstawowe zasady perswazji,

 • Techniki wywierania wpływu,

 • Negocjacje jako sztuka budowania porozumienia,

 • Zarządzanie konfliktem w zespołach,

 • Techniki manipulacji światowej klasy oszustów – jak się bronić.

 

Cele

Poziom wiedzy

 • Jak zwiększyć wydajność zespołu?

 • Jak zwiększyć swój wpływ na zespół/partnerów/klientów?

 • Jak w przekonujący sposób wygłaszać swoje opinie podczas dyskusji

 • Jak mówić i przemawiać tak, by rozumiano Cię właściwie?

 • Jak umieć słuchać innych, tak, by ich dobrze rozumieć?

 • Jak rozpoznać manipulantów, kłamców i naciągaczy?

 • Jak sprawdzić swoją podatność na wpływy, perswazje i manipulacje

 • Jak zwiększyć poczucie własnej wartości?

 • W jaki sposób nakłonić zespół do współpracy?

 • Jak pozyskać nowych partnerów i sojuszników?

 • Jak wychodzić z konfliktów, aby wszyscy mieli poczucie sukcesu?

 • Jak zbudować wartościowe związki biznesowe i uczuciowe?

 • Jak znacząco zwiększyć wydajność pracy?

 • Jak skonstruować przekaz marketingowy tak, aby dotarł do każdego odbiorcy?

Zakładane efekty warsztatów

Poziom wiedzy

 • Zapoznanie z najnowszymi osiągnięciami psychoneurologii, neuromarketingu, psychologii perswazji,

 • Zasady i techniki wywierania wpływu,

 • Sposoby obrony przez manipulacjami.

Poziom umiejętności

 • Osiąganie efektu synergii w zespołach,

 • Motywowanie siebie i zespołu,

 • Wychodzenie z konfliktów poprzez znajdowanie „trzeciego wyjścia”,

 • Budowanie efektywnych relacji z klientami,

 • Panowanie nad stresem i emocjami,

 • Budowanie wartościowych związków biznesowych i uczuciowych.

Metody i narzędzia

 • Gry handlowe,

 • Elementy szkoły hipnozy M. Ericsona,

 • Techniki NLP,

 • Techniki manipulacji światowej klasy oszustów.