Prof. Jarosław Krejza

Neuroradiolog, zastępca szefa ds. naukowych oddziału neuroradiologii, a także zastępca szefa ds edukacji University of Pennsylvania w Filadelfii (UPENN). Tytuł profesora uzyskał w 2007 r.

 

Kierunki działalności badawczej prof. Jarosława Krejzy wpisują się w główny nurt neuroradiologii. Jest autorem lub współautorem ponad setki prac naukowych oraz licznych rozdziałów w amerykańskich podręcznikach medycznych. Jest lub był głównym wykonawcą lub współwykonawcą ośmiu dużych projektów badawczych finansowanych przez American Heart Association i National Institute of Health.

Wypromował wielu młodych radiologów zarówno polskich jak i amerykańskich, którzy byli nagradzani grantami z Radiological Society of North America, American Society of Pediatric Neuroradiology, American Society of Sickle Cell Disease, American Society of Neuroradiology. Jest regularnym recenzentem kilkunastu prestiżowych czasopism amerykańskich.

Wielokrotnie otrzymywał nagrody naukowe i dydaktyczne. m.in prestiżowe wyróżnienie z American Heart Association oraz z Philadelphia College of Physicians, jednego z najstarszych stowarzyszeń lekarskich. Aktywnie działa na rzecz nauki polskiej. Wielu lekarzy z Polski odbyło staże naukowe i kliniczne na oddziale Radiologii Upenn, który uznawany jest za najlepszy amerykański oddział radiologiczny.

Z wiedzy i opinii Profesora korzystamy od 2005 roku.