KREATYWNOŚĆ I INTUICJA W ZARZĄDZANIU

Skuteczne sposoby stymulujące pracę mózgu

 

Tematyka

Zwiększaniu kreatywności i intuicji służy wzmacnianie procesów odtwarzania i kojarzenia przez mózg informacji. Pomagają w tym działania wprowadzające mózg w tzw. stan alfa, kiedy to mózg emituje fale o częstotliwości 8-12 cykli na sekundę. W tym stanie mózg nie tylko
chłonie ogromną ilość wiedzy, ale także zwiększa liczbę połączeń

nerwowych między półkulami mózgowymi a wraz z ich wzrostem zwiększa zdolność łączenia ze sobą różnego typu informacji zdobytych
w różnych okresach życia. Im większy „system łączy” tym lepiej kojarzymy informacje werbalne, słuchowe, wizualne i kinestetyczne
a dzięki temu wpadamy na nowe, zaskakujące pomysły.
(badania S. F. Witleson, C. de Lacoste-Utamsing i in.).

Zakładane efekty warsztatów

Poziom wiedzy

 • Uczestnicy uporządkują i poszerzą swoją wiedzę nt. mózgu i jego funkcjonowania,
 • Zapoznają się z technikami zwiększającymi wydajność mózgu,
 • Uzyskają wiedzę nt. ekologii pracy mózgu,

Poziom umiejętności

 • Samodzielne wprowadzanie mózgu w stan alfa poprzez:
  – relaksację
  – autohipnozę
  – medytację
  – aktywność artystyczną
 • Świadome wykorzystanie i kontrolowania stanu alfa pozwalające na zwiększenie kreatywności i wzrost intuicji a przez to lepsze wykorzystanie kapitału intelektualnego,
 • Kreatywne myślenie,
 • Panowanie nad stresem i zwiększanie dobrostanu umysłowego.

Poziom postaw

 • Wzrost motywacjt do podejmowania innowacyjnych zadań,
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości i pewności siebie,
 • Zwiększenie iinnowacyjności poprzez pracę zespołową i „łączenie potencjałów”
  uzyskując efekt synergii w zespole,
 • Lepsze rozumienie korzyści z „inteligentnego” korzystania z własnej inteligencji.

Metody i narzędzia

 • Autohipnoza wg modelu Miltona,
 • Techniki relaksacyjne,
 • Praca z obrazami metodą Points Of You,
 • Wizualizacje i praca z obrazami metodami R. Bandlera,
 • Metafora,
 • Burza mózgów,
 • Język hipnozy i lingwistyka wpływu,
 • Medytacja,
 • Aktywność artystyczna (teatr, metafora, sztuki plastyczne, muzyka),
 • Wizualizacje i praca z obrazami.