Joanna Kaczmarczyk

Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Opolskiego oraz podyplomowych studiów coachingu w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu.

Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, trening zastępowania agresji ART. W latach 2007-2010 realizator projektów szkoleniowych metody ART dla Służb Więziennictwa – przeszkoliła 380 funkcjonariuszy oraz 120 skazanych.

Certyfikowany coach ACC ICF, członek International Coach Federation Global i Polska, Dyplomowany trener biznesu, trener zastępowania agresji ART, praktyk i trener Ponts of You, ambasador narzędzia coachingowego The Coaching Maps.

Prowadzi coachingi dla średniej i wyższej kadry managerskiej. Specjalizuje się w coachingach grupowych i zespołowych z wykorzystaniem narzędzi coachingowych Ponts of You i The Coaching Maps (proces cochingowy układany jest na podstawie diagnozy potrzeb szkoleniowych), a także w executive coachingu, business coachingu i life coachingu.