ZARZĄDZANIE
PRZEZ MISJĘ I WARTOŚCI

Tematyka

  • Zarząd i jego rola w kreowaniu i komunikowaniu wizji rozwoju i zmian,
  • Misja i wartości – jak wyłonić i wykorzystać w zarządzaniu firmą,
  • Wyznaczanie celów strategicznych i ich komunikowanie,
  • Motywowanie ludzi i zespołów;