Beata Grudzińska, MBA

Konsultantka i trenerka biznesu w obszarze zmiany i rozwoju zasobów ludzkich. Realizuje badania jakościowe służące udoskonalaniu zarządzania zasobami i potencjałem indywidualnych pracowników. Specjalizuje się w strategiach i praktycznych rozwiązaniach zarządzania różnorodnością w organizacjach. Wykładowca studiów podyplomowych: WSUS w Poznaniu, Akademii Ekonomicznej. Ekspertka Związków Pracodawców, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Wiceprezydentka Polskiej Federacji Klubów Business & Professional Women, Prezes Oddziału Wielkopolskiego Narodowego Forum Doradztwa Zawodowego. Praktykowała i pracowała w firmach japońskich, francuskich, skandynawskich i polskich.

  Kluczowe kompetencje

  • Rozwój kadry – konsulting i wdrożenia:

   • AC/DC, badanie kompetencji,

   • outplacement, restrukturyzacja i wycena kapitału ludzkiego;

   • zarządzanie różnorodnością,

   • antymobbing.

  • Szkolenia wdrożeniowe i menedżerskie,

  • Zarządzanie różnorodnością i komunikacją,

  • Zarządzanie satysfakcją klienta,

  • Wybrane informacje o kwalifikacjach

   • Dyplom MBA HR,

   • Certyfikat Thomas International®, Belbin Intl.

   • Umiejętności trenerskie zdobywała na szkoleniach w Polsce, Anglii i w USA,

   • Autorka programów szkoleniowych i podręczników standardów,

   • Zrealizowała kilkanaście strategicznych projektów rozwoju kompetencji.