MISJA | WARTOŚCI | ZASADY 

Jesteśmy po to by rozwijać i wspierać budowanie więzi społecznych  opartych na szacunku i zaufaniu
poprzez wszechstronny i nieustanny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny.


Propagujemy nowoczesne metody pracy z ludźmi  służące otwarciu na nową wiedzę, wzmacnianiu relacji
i współpracy, promujące kreatywność, tolerancję
i docenienie różnorodności.

Korzystając z nowoczesnych metod nauczania sprawiamy, że nauka  jest przyjemną, fascynującą przygodą dającą radość i satysfakcję.

Prowadzone przez nas spotkania nie są szkoleniami typu „siądź i posłuchaj” ale interaktywnym procesem opartym na superlearningu i metodach coachingowych, angażujących zarówno wiedzę, umiejętności jak i emocje uczestników – dzięki temu uzyskujemy błyskawiczne przyswajanie nowej wiedzy, praktyczne zdobywanie nowych umiejętności..

Przewaga warsztatów coachingowych nad zwykłym szkoleniem jest taka, że oprócz zdobycia wiedzy i nowych umiejętności uczestnicy mogą dokonać zmian na poziomie przekonań i emocji –  przekroczyć ograniczające przekonania, wzmocnić poczucie własnej wartości i z większą energią
i dobrym nastawieniem podejmować kolejne wyzwania.

Wzmocnienie w tych obszarach zapewnia im większą skuteczność w działaniu – dzięki temu inwestycja w podnoszenie kwalifikacji zwraca się w krótkim czasie.

ZAŁOŻENIA METODYCZNE
I ZASADY

 

Pracujemy zgodnie ze standardami i  kodeksem etycznym
International Coach Federation

 

„Coaching jest partnerską współpracą z klientem
w kreatywnym procesie prowokującym do myślenia, który inspiruje do maksymalizacji osobistego i zawodowego potencjału…”

Pracujemy zgodnie z zasadami uczenia D. Kolba - dorośli uczą się najlepiej, gdy:

 • Uczenie się to środek pomocny do osiągnięcia celów, realizacji planów lub poradzenia sobie ze zmianą  a nie cel sam w sobie
 • Wiedza i doświadczenie uczestników jest uznawane za bardzo cenne w szkoleniu
 • W procesie uczenia się uczestnicy mają możliwość odwołania się do już posiadanej wiedzy  i doświadczeń, którymi podczas zająć mogą się dzielić z innymi
 • Uczestnicy rozumieją znaczenie, przydatność
  i praktyczną wartość tego czego się uczą
 • Uczestnicy mogą wyrażać własne zdanie bez obaw
  o „cenzurę”
 • Uczestnicy mają prawo eksperymentować  i popełniać błędy
 • Uczestnicy mają wpływ na zakres, tempo, czas  i sposób uczenia się
 • Uczestnicy uczą się w atmosferze szacunku i zaufania
  w podejściu praktycznym i angażującym emocje.

Propagujemy współpracę, tolerancję, szacunek dla odmienności oraz racjonalne wykorzystanie czasu na każdym etapie życia.

Słowo „porażka” zastępujemy „doświadczeniem”,
zamiast „popełniłeś błąd” mówimy: „sprawdziłeś, co nie działa”, a gdy się coś całkowicie nie udało, traktujemy to jako okazję, by pokazać światu,
jak się wraca w pięknym stylu.

Wspieramy działania służące budowaniu porozumienia i zbliżające do siebie ludzi
w różnym wieku i z różnych środowisk – szczególnie poprzez wzajemną wymianę wiedzy, doświadczeń i umiejętności.